ARMÉNSKO a GRUZÍNSKO - Arménsko

ARMÉNSKO a GRUZÍNSKO

Arménsko

Arménsko, Gruzínsko, HotelARMÉNSKO a GRUZÍNSKO

Počet termínov:

0 termínov / 0 Last minute / 0 First moment

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasie:

Dnes Počasí v Yerevan - transparent 23°C


Ubytovanie
- hotelové
Stravovanie
- polpenzia (raňajky a obedy)
Doprava
- letecká z VIEDNE
Program
TERMÍNY:
========
* uvedené termíny zájazdov v zozname termínov nie sú fixné !!!
* termíny je možné upraviť aj na základe požiadaviek klienta, priamo "na mieru"


PROGRAM:
=========

1. deň:
-------------

- prílet do Jerevanu v neskorých nočných hodinách

- transfer do hotela
- ubytovanie v Jerevane


2. deň:
-------------

- raňajky

- výhliadková jazda JEREVANOM (cca o 10:00 hod.)

Námestie Republiky, Divadelné námestie, Labutie jazero, Severné avenue, Cascade – vonkajšie múzeum priamo v centre mesta, kde je vystavené veľké množstvo postáv a sôch známych medzinárodných umelcov, Mashtots avenue, sídlo prezidenta, Parlament.

- výlet do EDŽMIACIN - chrám ZVARTNOC

E d ž m i a c i n je duchovné centrum arménskej apoštolskej cirkvi. Je možné tu vidieť aj kus Noemovej archy a kopiju, ktorou bol Ježiš Kristus prebodnutý na kríži. Tu navštívime prvú kresťanskú Katedrálu zo 4. storočia a neskôr kostol sv. Ripsime, ktorý bol postavený v 7. storočí.

Na spiatočnej ceste do Jerevanu navštívime ruiny chrámu Z v a r t n o c – najväčší chrám rannej stredovekej arménskej architektúry (zapísaný v zozname UNESCO).

- obed
- voľný program

- uvítacia večera v reštaurácii s arménskou folklórnou hudbou a tancom
- prenocovanie v Jerevane


3. deň:
-------------

- raňajky

- návšteva Múzea histórie - H i s t o r y M u s e u m of Armenia - hlavné historické múzeum sa nachádza v centre Jerevanu. Múzeum bolo založené v roku 1921 v umeleckej galérii Arménska, ktoré zdieľajú spoločnú budovu komplexu múzea (múzeum sa nachádza na Námestí Republiky). Jeho expozícia je rozdelená do niekoľkých oddelení: archeologické, etnografické, numizmatické oddelenie, oddelenie historickej architektúry a oddelenie modernej a súčasnej histórie Arménska. V múzeu sa nachádzajú artefakty objavené na území Arménska z obdobia od doby kamennej až do konca 19. storočia.

- prehliadka MATENADARANU - knižnica starovekých arménskych rukopisov
M a t e n a d a r a n ponúka: viac ako 17 tisíc starých rukopisov a viac ako 100 tisíc starých archívnych dokumentov. Spolu s 13 tisícmi arménskymi rukopismi, je tu viac než 2000 rukopisov v ruštine, gréčtine, japončine, perzštine a v iných jazykoch. Zbierka Matenadaranu je neoceniteľný vedecký a historický základ pre učenie histórie a kultúry Arménska, obyvateľov Kaukazu a blízkeho východu. Rukopisy písané v 5. až 18. storočí, unikátna zbierka inkunábuly a arménskych kníh vytlačených v 16. až 18. storočí, Je tu umiestnená práca starovekých a stredovekých historikov, spisovateľov, filozofov, matematikov, geografov, doktorov, preklady z starovekej gréčtiny, arabštiny, a latinčiny spolu s originálmi kníh, ktoré sa nezachovali. Taktiež tu môžeme vidieť niekoľko vzoriek starovekých arménskych miniatúr. Zbierka Matenadaranských rukopisov je zapísaná v UNESCO od roku 1997.

- obed
- degustácia ARMÉNSKYCH VÍN (6 druhov vín podávaných s lavasom a syrmi)

Degustáciou povedie a prednesie prezident asociácie vinárov, ktorý ovláda všetko o arménskom vinárstve a jemnosti arménskych vín.

R é v o v é v í n a:
Biele suché “Noravank”
Biele suché “Bagratuni”
Červené suché “Noravank”
Červené suché “Bagratuni”
Polodezertné červené “Avagini”

O v o c n é v í n a:
Polosladké z granátového jablka “M. Paradzanov”
* k vínam sa budú podávať aj syry a lavas

- prenocovanie v Jerevane


4. deň:
-------------

- raňajky

- pevnosť AMBERD a kláštor SAGHMOSAVANK

Ruiny pevnosti A m b e r d vyzerajú ako "veže v oblakoch" predstavujú prvotný vojenský obranný bod - Arménskeho kráľovstva, vzdialený približne hodinu cesty od Jerevanu.

Kláštor S a g h m o s a v a n k sa nachádza južne od kláštora Mughni, v provincii Aragatsotn. Bol postavený v ústí rieky Qasagh. Je to úžasné miesto s krásnymi výhľadmi na kláštor.

- obed

- Jerevan BRANDY Company – návšteva fabriky spojenej s ochutnávkou koňakov Ararat.

- prenocovanie v Jerevane5. deň:
-------------

- raňajky
- výlet do kláštorov GARNI A GERHARD:

Kláštor GARNI - Chrám Slnka „kráľovná arménskeho umenia”
- pochádza z 1.storočia a je to jediná pamiatka antickej chrámovej architektúry na území Arménska a zároveň aj bývalých republík Sovietskeho zväzu.

Kláštor GERHARD - „Kopija“
- nachádza sa v Gerhamských horách, asi 40 km juhovýchodne od Jerevanu v údolí riek Azat a Karmravor. Je to architektonicky unikátny kláštor v Arménsku, ktorý bol vystavaný už v 4. storočí tak, že väčšina je vytesaná do skaly. Od 4. Storočia tu stál Ajrivankh (Skalný kláštor). Bol zničený pri Arabských vpádoch. Stavebné práce obnovili v 12. storočí, keď dostal celý areál nové meno – podľa legendárnej kopije, ktorá je vraj uložená v jeho múroch. V 13. storočí vybudovali ústredný chrám, neskôr prístavba zvaná „gravith“ (sieň, dvor), priamo v hĺbke skál cely mníchov, dva ďalšie chrámy, rodovú hrobku Prošianovcov, a nakoniec hospodárske budovy a ochranný val. Dnešné obytné budovy sú mladšie. Chrám sa nachádza od roku 2000 v zozname chránených pamiatok UNESCO.

- obed
- prenocovanie v Jerevane


6. deň:
-------------

- raňajky

- KHOR VIRAP a kláštor NORAVANKH

K H O R V I R A P - tento opevnený kláštor je kultovým pútnickým miestom v Arménsku. Bol postavený v 6.– 17.storočí. Nachádza sa priamo na turecko-arménskej hranici a ponúka jeden z najkrajších pohľadov na biblickú horu Ararat.
Mesto A r t a s h a t bolo v minulosti hlavným mestom Arménska.

N o r a v a n k h znamená “Nový chrám” v Arménsku. Najkrajšia časť komplexu Noravankh bola postavená v 13. storočí na vyvýšenine na úzkom točitom výbežku nad riekou Arpa, blízko mesta Jeghegnadzor. Roklina sa nachádza iba niekoľko krokov od červených skál, ktoré patria ku chrámu. Počas vlády princa Orbelyana sa stal chrám najväčším náboženským centrum. V 13. – 14. storočí bol chrám rezidenciou Syjunckého biskupa a teda aj duchovné a neskôr aj kultúrne centrum Arménska, s tým bol spojený aj vznik miestnych vzdelávacích inštitúcií, predovšetkým známa Gladzorská Univerzita a knižnica

- obed vo vinárskom areáli s ochutnávkou vín
- presun do Goris
- prenocovanie v Goris


7. deň:
-------------

- raňajky

- Kláštor TATEV

Kláštor Tatev je monumentálna stavba z 9.storočia. Je to jeden z najstarších a najdôležitejších kláštorov v Arménsku. V stredoveku bol kláštor T a t e v M o n a s t e r y vedeckým a osvieteneckým centrom v histórii krajiny.

- presun k najdlhšej visutej lanovke sveta “Krídla Tatev” (5.7km)

Z o r a t s K a r e r, nazývaný tiež Karahunj alebo Carahunge, je z archeologickej stránky blízko mesta Sisian v provincii Syunik v Arménsku. Sídlo sa nachádza na skalnatom výbežku blízko Sisian. V celom areáli sa nachádza 223 veľkých náhrobných kameňov.
Zorats Karer nazývaný tiež “Arménsky Stonehenge", bol predovšetkým pohrebiskom zo strednej doby bronzovej až do doby železnej. Mohol slúžiť ako "útočisko v časoch vojny", prípadne v Hellenisticko – Románskom období ( 300 pr. - 300 nl.). Stena z kameňov a zhutnená pôda (ílovitá) bola postavená okolo miesta s vertikálnymi kameňmi. V súčasnosti zostali iba zvislé kamene.
Asi 84 kameňov má kruhový otvor, aj keď z nich zostalo asi len 50. Tie boli predmetom záujmu ruských a arménskych archeológov, ktorí sa domnievajú, že stojace kamene by mohli byť použité pre astronomické pozorovania

- obed

- návrat do Jerevanu
- prenocovanie v Jerevane


8. deň:
-------------

- raňajky
- návšteva vernisáže spojenej s prehliadkou a nákupom suvenírov

- návšteva Domu – Múzea Sergeja Paradžanova

Sergej P a r a d ž a n o v je považovaný za jedného z najväčších géniov kinematografie 20. storočia, bol sovietsko-arménsky filmový režisér a scenárista. Vytvoril nový jazyk kina, umelec, ktorého umenie nemá na svete obdobu. Veľký záujem je o jeho umeleckú tvorivosť ako režiséra: koláže, keramika, bábiky, výkresy, asambláže, filmové náčrtky, recenzie jeho filmov. Bol to muž s mimoriadnou osobnosťou, mal v sebe viac génia než talentu. Jeho súčasník a spolupracovník Fellini, predstavuje divákom krásu jeho predstavivosti, fantázie a umenia jeho práce.

- obed
- prenocovanie v Jerevane


9. deň:
-------------

- raňajky

- Jazero SEVAN a kláštor SEVANAVANK
"Perla Arménska" – jazero S e v a n, jedno z najvyššie položených sladkovodných jazier na svete. Turisti môžu navštíviť polostrov Akhtamar a kláštor S e v a n a v a n k.

- mesto DILIJAN a kláštor HAGHARTSIN
D i l i j a n je mesto s miernou klímou, čerstvým vzduchom severovýchodne od Jerevanu. Úžasné okolie mesta, ktoré sa nachádza uprostred lesov je miestnymi nazývané aj “arménske Švajčiarsko”.

Iba 18 kilometrov od Dilijanu sa nachádza kláštor H a g h a r t s i n, ktorý patrí k významným architektonickým pamiatkam, ktoré boli postavené v 12 – 13 storočí. Kláštor bol postavený neďaleko hlavných ciest a rušného života na bezpečnom mieste v prekrásnej arménskej prírode. Južne od kláštora tečie rieka Haghartsin.

- obed

- transfer na arménsko-gruzínske hranice
- pasová kontrola a stretnutie so sprievodcom pre Gruzínsko

- transfer do hotela v Tbilisi
- prenocovanie v Tbilisi


10. deň:
-------------

- raňajky

- prehliadka mesta v TBILISI:

** pevnosť N a r i k a l a – je starobylá pevnosť s krásnym výhľadom na hl. mesto Tbilisi a rieku Kurka. ktorý sa nachádza vo dvore krásne chrámu. Pevnosť sa skladá z dvoch opevnených častí na príkrom svahu medzi sírnymi kúpeľmi a botanickou záhradou. Na dolnom nádvorí je zrekonštruovaný kostol St. Mikuláša z 13. storočia, ktorý bol zničený pri požiari.
Steny pevnosti zdobia aj vežičky, z ktorých si budete môcť urobiť nezabudnuteľné fotografie. Z hradieb sa ponúka úžasný výhľad na mesto.
Prejdeme sa cez časť sírnych kúpeľov, k vodopádom a aj do ulice Charlene.

- starobylé mesto MTSKHETA – jedno z najstarších miest, prvé hlavné mesto Gruzínska - duša tejto úžasnej krajiny. Vďaka množstvu kultúrnych a historických pamiatok, zapísaná do zoznamu UNESCO. Tu budeme mať možnosť zoznámiť sa s pamiatkami ako sú:

** Katedrála " S v e t i t s k h o v e l i “ (XI c) – východná ortodoxná katedrála. Je to druhá najväčšia cirkevná stavba v Gruzínsku. Zasvätená katedrála 12 apoštolom. Na základni tom spočíva pohrebisko Ježišovho plášťa. Vďaka tejto svätyni sa mesto Mtskheta nazýva aj "druhý Jeruzalem".

** kláštor „ J v a r i“ (V. stor.) – gruzínsky pravoslávny kláštor s panoramatickým výhľadom na starobylé hlavné mesto (Jeruzalem je kostol rovnakého mena). Podľa legendy, na tomto mieste, na mieste pohanského chrámu, bol postavený drevený kríž z cédrového dreva, kde sa modlievala svätá Nino, ktorá viedla ľudí ku kresťanstvu. Kríž vraj robil zázraky, preto sa toto miesto stalo pútnickým miestom.

- nasleduje večera vo vínnej pivnici Iago, tu budú majstrovské kurzy na varenie Khinkali + degustácia vín a k tomu ChaCha

- návrat do Tbilisi
- prenocovanie v hoteli


11. deň:
-------------

- raňajky v hoteli

- GRUZÍNSKO a jeho pohostinnosť
Dnes sa dozviete všetko o rodnej zemi gruzínskeho vína, o jej pohostinnosti a živote miestnych obyvateľov – prejdeme si východné Gruzínsko a jeho oblasť Kakheti.

- mesto S i g h n a g h i a kláštorný komplex v B o d b e

Zastavíme sa v meste v S i g h n a g h i – „meste lásky“. Toto pôvabné mesto krásne kombinuje prvky južnej talianskej a gruzínskej architektúry. Uvidíte tú aj pevnosť Sighnaghi pevnosť, ktorá patrí k najznámejším a najväčším hradom v Gruzínsku.

Navštívime aj pravoslávny kláštorný komplex v B o d b e - komplex baziliky zasvätenej Sv. Nino a episkopálny komplex St. George, sídlo biskupov. Kláštor Bodbe je jedným z hlavných pútnických miest v Gruzínsku kvôli jeho vzťahu so svätou Nino. Nachádza sa tu jej zasvätená bazilika, na ktorú si môžete vyjsť pešou chôdzou a o ktorej sa traduje, že má zázračnú moc – keď v nej vyslovíte želanie, splní sa (chôdza 30 minút 1 cesta).

- obed
- návrat do Tbilisi
- prenocovanie v hoteli


12. deň:
-------------

- individuálne voľno a v obedňajších hodinách transfer na letisko do Tbilisi
- cesta domov


* Zmena programu je organizátorom vyhradená.
** Ceny sú kalkulované pri obsadenosti 10 účastníkov zájazdu.
*** Uvedené termíny zájazdov v zozname termínov nie sú fixné !!!
Termíny je možné upraviť aj na základe požiadaviek klienta, priamo "na mieru"
Cena zahŕňa
- spiatočná letenka z Viedne
- transfer letisko–hotel–letisko
- 11x ubytovanie v hoteloch v Jerevane a v Tbilisi
- 11x polpenzia (raňajky a obedy)
- uvítacia galavečera
- všetky vstupné poplatky
- návšteva miest podľa programu
- sprievodcovské služby pri exkurziách
- služby slov. hovoriaceho zástupcu CK
Cena nezahŕňa
- letiskové poplatky a taxy (140,-€ / osoba) *
* letiskové poplatky a taxy sa môžu mierne líšiť v závislosti od dňa objednávky
- doplatok v prípade zvýšenia ceny letenky pri zakúpení zájazdu
- strava (okrem uvedenej)
- komplexné cestovné poistenie (možné za príplatok)

GPS súradnice nie sú dostupné.

Žiadne recenzie pre tento hotel.